Judo voor jong en oud
Judoclub Paddepad

Contributie

 

De contributie van Judoclub Paddepad bedraagt:       

           
  • Tot 16 jaar:       per jaar € 200*
  • Vanaf 16 jaar:  per jaar € 230*
*Gezinskorting: 3e lid € 40 korting, 4e lid € 70 korting.  

De betaling van het lesgeld geschiedt per jaar vooraf. De jaarcontributie kunt u in iedere gewenste maand laten ingaan. Iedereen wordt vriendelijk verzocht om zelf de contributie per bank/giro over te maken. De penningmeester stuurt per e-mail een herinnering hiervoor.

 

Het IBAN is:

NL47 INGB 0004908926      t.n.v. Judoclub Paddepad, Den Haag. 

Wij melden nieuwe leden aan bij de Judo Bond Nederland (JBN). De JBN-contributie is inbegrepen in de hiervoor genoemde bedragen.

Leden die in het bezit zijn van een ooievaarspas kunnen gebruik maken van die kortingsregeling. Het kortingspercentage bedraagt 50% voor volwassenen en 100% voor kinderen.  Klik hier  voor meer informatie over de ooievaarspas.