Judo voor jong en oud
Judoclub Paddepad

Doel en visie

Bij onze opvatting van  judo  ligt de focus op  bewegingsleer en lichamelijke opvoeding. 

Jeugdjudo:

Wij proberen een kind plezier te laten krijgen in het bewegen, in het met souplesse judoën. Hierdoor is onze wijze van judo-onderwijs passend in een opvoeding van kinderen waarin lekker bewegen, sociale omgang, zelfvertrouwen, en onderling respect thema’s zijn.  De onderstaande aspecten zijn belangrijke pijlers bij jeugdjudo:

  • Respect hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar;
  • Een duidelijke structuur en vaste regels;
  • Verbeteren van de motorische vaardigheden;
  • Omgaan met winnen en verliezen;
  • Samenwerken;
  • Ontwikkelen van het zelfvertrouwen.

Wedstrijden

Een onderdeel van judo is het deelnemen aan wedstrijden. Wij organiseren 2 keer per jaar een clubkampioenschap. Daarnaast kunnen judoka's onder begeleiding deelnemen aan recreatieve wedstrijden. Meer informatie hierover bij clubactiviteiten. 

Volwassenen:

Ook bij volwassenenjudo zijn wij niet gericht op de wedstrijdsport. We proberen judo in al zijn veelzijdigheid aan te leren. We leggen nadruk op technisch judo met aandacht voor de achtergronden, verwantschap en logica achter de technieken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook wij oefenpartijtjes houden (randori’s op zijn Japans) om de vaardigheden toe te passen. Het blijft echter uiterst vriendelijk.

Wij hebben een gemotiveerde groep volwassenen, die woensdagavond in flink tempo gevarieerd traint. Judo, dat is niet praten maar doen. Kom eens kijken en doe mee.

Judo Paddepad Den Haag

Aan de veiligheid besteden we veel aandacht. Dat begint al bij het goed leren valbreken, een van de basisvaardigheden van het judo. Beginnende judoka’s nemen we altijd korte tijd apart hiervoor. De ervaring leert overigens dat bij judo minder blessures voorkomen dan bij de meeste andere sporten. Ook voor de veiligheid dient natuurlijk de judomat. Wij hebben een mat van 91 m2 uit één stuk en vrij zacht. Het is vooral een oefenmat, geen echte wedstrijdmat. Wedstrijdmatten zijn harder.